а(е)фектно

Авторски проект на Ива Свещарова

 

Желанието не съществува поради осигурена осъществимост. По-скоро в постоянен копнеж за реализация, то функционира в непрекъснатото си отлагане и така – възпроизводство. Тази хронична, закодирана неудовлетвореност на Желанието създава невротичното усещане за недостиг и непълнота.

 

Желанието мотивира всяко наше действие. То мутира в ежедневни проекции, които истеризират в обилна, безконтролна консумация.  Всички практики за добруването на тялото и душата целят да дисциплинират именно тази истерия, за да бъде постигната мечтата за пълноценност. А дали тя е истински постижима, дали можем да наситим всички липси или те са част от конституцията на живеенето?

 

а(е)фектно

авторски проект на Ива Свещарова

участват: Виолета Витанова, Ива Свещарова

драматург: Мира Тодорова

благодарности на: Гьоте-институт България и Станислав Генадиев

Технически изисквания / характеристики

Участници