КЛИШЕ instant

Бbrain Сstorе Пproject

 

Перофрмансът анализира процеса водещ до създаване и налагане на клишета и как една оригинална авторска идея се превръща в шаблон, стереотип ,изтъркан фраза, банализиран израз.

 

КЛИШЕ instant

Бbrain Сstorе Пproject

 

Концепт: Вили Прагер, Ива Свещарова и Нели Митева

 

Изпълнение: Ралица Кашова, Ива Свещарова

 

Концепт дрехи: Нели Митева

Технически изисквания / характеристики

Участници