„Пространства“

Идея и реализация: Стефани Ханджийска

„Пространства“ представя кратки пространствени ситуации, създадени по идея на Стефани Ханджийска. Авторската миниатюра пита как дигиталното и сетивното влияят на пространствата? А как пространствата влияят на тялото?

 

идея и реализация: Стефани Ханджийска изпълнители: Гергана Илиева, Цвета Дойчева, Васил Зелямов

 

снимки: Яна Лозева

Технически изисквания / характеристики

Участници