Паралелни светове

Идея и реализация:  Петя Попова

 

Проектът “Паралелни светове” изследва зависимостта субективно, обективно и глобално. От различни ъгли, през лупа, на забавен каданс и смело участниците ще създадат паралелни зависимости и пространства, в които ще търсят отговори.  Аз. Аз и другите. Ти и аз. Ние и въздуха. Вие пред пътя. Вселената в теб и ти на прага ми… Собствените ни зависимости избор, навик или потребност са? Скачени съдове ли са зависимостите на останалите? Отговорите  отразяват ли се на непознатото, от което мислим, че сме независими? На кого да разчитаме за късмета и щастието си– на четирилистната детелина, на прадедите ни или на себе си?… Участваме ли в пъзела на заобикалящия ни свят или сами създаваме съдбата си?…

 

“Вселената се мултиплицира по такъв начин, че всяка възможност съществува и в един друг свят. Всъщност теорията за паралелните светове предполага, че има безкраен брой светове, предоставящи възможните решения за всички състояния на съществуващите частици. Съществуването на паралелни светове е свързано с дълбоки персонални последствия. Ако хипотезата е вярна, би имало безкраен брой наши двойници, всеки от които би живял в един по-различен свят. Неизбежният извод при тази идея е, че всеки път, когато взимаме някакво решение, всъщност избираме пътя на света, в който живеем, докато в други светове се реализират други версии на реалността. Вероятно е възможно да се срещнем с други версии на самите нас и да открием какво би ни се случило, ако в живота си бяхме взимали различни решения. Кое копие на самите нас в различните светове е най-неподправеното и как се свързва всичко това с понятия като идентичност, душа, съзнание?”

 

Съществуват ли безброй други наши версии, заемащи виртуално същото пространство? И може ли една от тези версии в момента да чете описание на проекта  „Паралелни светове”?

 

Паралелни светове

автор: Петя Попова

участват: 10 студента от НАТФИЗ, 2 курс, специалност танцов театър.

Технически изисквания / характеристики

Участници