3V

Идея и реализация: Виолета Витанова

 

 

Виолета Витанова с „3V“ – пърформанс, припомнящ древната фигура на вещицата (от прил. вещ – знаещ и умеещ) и обрисуващ женското между опозициите „призвание-живот” (Vocation – Life), „жертва-сила” (Victim – Power), „обет – завет” (Vow – Testament).

Технически изисквания / характеристики

Участници