MINDFUCK

Физически пърформанс: Христо Ушев, Васил Зелямов, Цвета Дойчева

 

MINDFUCK е физически пърформанс, занимаващ се с въпроса за невъзможността на съвременния човек да се спре и да успокои своя ум. Попаднал във водовъртежа на собствени или придобити проекции и представи за реалността, възможно ли е човекът да стане истински свободен и да постигне чисто, пълнокръвно живеене и общуване, тук и сега? Затворен в капаните, които собственото му съзнание е създало, той продължава да търси нови заблуди, за които да се хване, с които да се оправдае, чрез които да се „спаси“… А постигането на себе-истината става все по-невъзможно.

 

MINDFUCK
Физически пърформанс на: Христо Ушев, Васил Зелямов, Цвета Дойчева
Аудио-визуална среда: Любомир Икономов

Технически изисквания / характеристики

Участници