Zoom In

Пърформанс-инсталация на Виолета Витанова и Венелин Шурелов

 

 

Изразните средства са сведени до минимум. На фокус е най-„анонимната” част на тялото – човешкият гръб.

 

Zoom In“, пърформанс-инсталация на Виолета Витанова и Венелин Шурелов

Технически изисквания / характеристики

Участници